ღ♥ღکـلبـــه ی خاطـــراتღ♥ღ

☼ ♀ ♥یــه پـایـانــ ـ تـلـخ،بـهـتر از یـه تـلـخـ ـی بـی پـایـانـ ـهــ♥ ♀ ☼

لـ ـیـنـک هـای وبـلاگـ ـم

سـلام.بـا عـ ـرض مـعـذرت خـدمـت دوسـتـای گـلـم خـ ـواسـتــم بـگـم

 خـیلی یـا تـقـریـبـا نـصـف لـیـنک هـ ـای وبـلاگـم حــذف شـد ولـی مــن

 نـمـیــخـواسـتـم.

 

خـ ـواهـشـ ـا اگـ ـه سـر مـیـزنـیـد چـک کـنـیـد اگـ ـه وبـلاگـتـون تــوی

 بـخـش لـیـنـک هـا نبـود خـبرم کـنـیـد تـا بـازم لـینکتون کـنم

 

مـــ ــرسی

+ شنبه 6 مهر1392 ساعت19:57 Anita|

تـ ـولـ ـد وبـلاگـ ـم

دیروز تولد ۲ سالگی وبلاگم بود اما نتونستم بیام اینترنت ولی حالا میگم:

               تولد وبلاگی که کلی باهاش خاطره دارم مبارک

                                            

+ چهارشنبه 22 آبان1392 ساعت14:4 Anita| |

شــ ــیراز مــ ــا

شـیراز یـعنی قـ ـدم زدن جــمعـه هـا تـو چـ ـمران.

 

شـیراز یـعنی ســر زدن بـه مـقـبـره حـ ـافـظ و بـا دوسـتات فـال گــرفتن.

 

شــیراز یـعـنی هـر وقت دلـت گـرفت بــا دوسـتاتـــ بـری بـابـا بـستـنی

 و بـسـتـنی قـیـفـی شــکلاتـی مـخصــوص بـخوری.

 

شــیراز یـعنی شهــری کــه بــهترین شـــراب دنیــا رو داره.

 

شـیـراز یـعـنـی بـ ـا عـشقت بــری بــام شـیراز از اونـجا چـراغاشـو نگاه

 کـنی.

 

شـیراز و یـه بازار وکیلـش و یــه دروازه قـرآن و یـه تـخت جمشیدش...

 

شــیرازی یـعنی سـ ـرخــوش تـ ـریــن مـــردم دنـیا.

 

شــیـرازی یـعـنـی مـهـمـان نــواز تـرین و خــونگرم تــرین آدمـای دنیا.

 

شــیراز یعـنی شــهر بـهترین فــست فـ ـود هــای ایــران.

 

شــیراز یـعنــی شـ ـهر خــوشــکـلـتـرین دخــترای ایـ ـران و خــوشـتیپ

 تـرین پـســران ایــران.

 

                                     شـیراز مــ ـا پـرچـمـش هـمیشـه بالاسـت

                                    shiraz

 

 

 

+ شنبه 11 آبان1392 ساعت19:4 Anita| |

تـا حـ ـالا دقـ ـت کـ ــردیــد...؟

*تـا حـالا دقـت کـردیـد وقـتـی خـانـم هـ ـا بـه تـقاطـ ـع مـیرسنـد بـجــای

 تـرمـ ـرو گــاز فـشـار مـیــارن؟

 

*تـا حـالا دقـت کـردیـد چــرا کـسی بـرای صـبـحـونه کـسی رو مـهـمـون

 نـمـیـکـنـه؟

 

*تـا حـالا دقـت کـردیـد چـ ـرا مــرد هـا تــرجـیـح مـیـدن گـم شـن ولـی

 آدرس نـپـرسـن؟

 

*تـا حـالا دقــت کـردیـد وقـتـی مـوبـایـلـتـون مـیـوفـتـه زمـیـن سـ ـریــع

 بـرش مـیـداریـ ـن بـبـیـنـیـن چـیــزیش شـ ــده یـ ـا نــ ـه ولـ ـی وقـتـی

 رفـیقتـون مـیخـوره زمـین هـرهــر بـهـش مـیخنـدیـن؟

 

*تـا حـالا دقـت کــردیـد هـمــه ی مـجـ ـری هـای صـدا و سـیما دوست

 دارن بـیـشتــر در خـــدمت مـهـمان بــرنـامـه باشن ولی وقـت برنامه این

 اجــازه رو بـهشــون نـمـیـده؟

 

*تـا حـالا دقـت کردیـد ۱۰ درصـد آخـر بـاتـری گـوشی چقدر بـا برکتـه؟

 

*تـا حــالا دقــت کـردیـد هـ ـرمـوقـع داریــد سـشـوار می کـشیــد حـتـی

 اگـه تـو خـونه تـنـهـا هــم بـاشـیـد هـی حـ ـس مـیکنـید یـکی صـداتون

 مـیـکـنــه؟

 

*تـا حـالا دقــت کردیـد هـ ـر وقـت یــه تـیکـه یــخ از دسـتـت افـتاده روی

 زمیـن بـا لـگـد زدی کـــه بــره زیــر یـخچــال؟

 

*تـا حـالا دقــت کـردیـد مـغـــز انـسـان پــرکــار تـریـن جـ ــای بـــدنـه ۲۴

 ساعـت در ۳۶۵ روز سـال رو کــار مـیکنـه فـقط وقـتی متـوقـف مـیـشـه

 کــ ـه مــا وارد ســالـن امـتحـــانـات مـیشیـم؟

 

*تـا حــالا دقـت کـردیـد لــذتی کـ ـه در خــوابـیدن روی جــزوه هست تــو

 خــوابیدن روی تخــت خــ ـواب نــرم نـیسـ ـت؟

 

*تـا حـالا دقـت کـردیـد تـنهــا زمـانـی مـشتـری هـ ـا بـا لـبخند وارد مـغازه

 میشن کــه می خــوان جـنسی رو تـعویض کـنن یــا پس بدن؟

 

*تـا حـالا دقـت کـردیـد پـدر و مــادر تـا مـیـخــوان شــما را صــدا بـزنن اول

 اسـم داداش یـا خـواهـرتـون رو مـیـگن؟

 

*تـا حـالا دقـت کـردیـد وقـتی کــه خـ ـوشحـالـیم بـالاخـره یـه چــیـزی یــا

 یــ ـه کـسی پـیدا مـیشه کــه سریـع گـند بـزنه بـه خوشحالیمــون؟

 

*تـا حـالا دقـت کـردیـد وقتــی مـیگن غـصـ ـه نـخـ ـور آدم بـیشتـر غـصش

 مـیـگـیـره؟

 

 

نـظـ ـر یـادتــون نـ ـرهــ ــ

 

+ جمعه 3 آبان1392 ساعت20:24 Anita| |

تـنـهـایـ ـی...

 

     "یـادتــ" را از مـ ـن نـگیر!بـگذار مـن هـم مـثل سهـ ـراب بـگویم:

                       "دلخـ ـوشی هـایم"کـ ـم نـیسـت...

                   

 

        خـ ـدایـا آنـکـ ـه در تـنهاتـرین تـنهایـیم تـنهای تـنهایم گـذاشت،

             تـنهاتـ ـرین تـنهـ ـا کـسش در تـنهـ ـاتـرین تـنهـ ـایـیش

                           تـنهـ ـای تـنهــایـش گــذارد...

            

 

     سـختـه!خـیلی سـخته!نـبودنـ ـت سـخته!نـداشتـنـت سـ ـخـتـه!

   فـرامـوش کـردنـت سـخته!بـه یـادتـ خـوابـیدن و بـیدار شـدن سـخته!

                           سـ ـخـتـه،خـیـلیــــ سـ ـختـه...          

                   

 

          گـاهـ ـی نـیاز داری بـه یـ ـه آغـ ـوش بـ ـی مـنـت ،کـ ـه تـ ـو

     رو فــقط و فقــط بـ ـه خـ ـاطــر خـ ـودت بـخـ ـواد.کـه وقـتی تـ ـو اوج

             تـنهـ ـایـی هـستی،بـ ـا چـشـ ـمـاش بـهـ ـت بـگـه:

                               هـسـ ـتـم تـ ـا تـهـشــ ...

     

 

                                                       نـظـ ـر یــادتـ ـون نــره...

 

 

+ شنبه 30 شهریور1392 ساعت15:58 Anita| |

چـقـدر سـ ـخـتـه...

 

        چـقـدر سـخته وقـتـی تـ ـو چـشـای یـکـی نـگـ ـاه مـیـکــنی،

                و مـیـخـ ـوای بـ ـه زبـون بـیاری دوسـ ـش داری...

   ولـی از تـرس رفـتـنش آروم تـ ـو دلـت بـگی:(دوست دارم یـواشکـی)

       

 

                    چـشـم هـ ـایـش را از پـشـت گـ ـرفـتـم

          دیـ ـدم طـ ـاقـت اسـم هـ ـایـی کـ ـه مـیـگویـد را نـدارم..!

                        

 

         درد داره وقـتــی مـیـ ـره و هـمـه مـیـگن:دوستـت نـداشـت

        و تـ ـو نـمـیـتـونـ ـی بـهـشـ ـون ثـابـت کـنـی کـ ـه هـ ـرشـب

              بـ ـا عـ ـاشـقـانـ ـه هـ ـاش خـ ـوابـت مـی کـ ـرد... 

           d71c82b22f4f.jpg

 

  ارادتـمـنـ ـد کـسـانـ ـی هـسـتیم کـ ـه تـ ـو خـ ـاطـرمون"ابـدی"هـستن،

                  ولـی تـ ـو خـاطـ ـرشـ ـون"عـ ـددی"نـیـستیم...

    bipfa_221986_339521956141627_193786970_n.jpg - سلامتی کسایی که تو خاطرمون “ابدی” هستن اما تو خاطرشون “عددی” نیستیم

 

                       دلـ ـم مـی گـ ـیـرد وقـ ـتـی مـیـبـیـنـم:

            "او"هـ ـسـت،"مـ ـن"هـسـتـم،امـ ـا..."قـسـمـت"نــیـست

             

 

                                  تـنـهـ ـایـی یـعـنـ ـی:

                  ذهـنـم پـ ـر از تـ ـو و خـالی از دیـگـران اسـت،

              امـا کـنـارم خـالــی از تـ ـو و پـ ـر از دیـگـران اسـت...

      bipfa_87816193641455212749.jpg - تنهایی یعنی : ذهنم پر از تو و خالی از دیگران است ، اما کنارم خالی از تو و پر از دیگران است !:x 

 

                      مـی دانـی...؟!بـ ـه رویـت نـیـاوردم...!

       از هــمـان زمـ ـانـی کـ ـه بـه جـ ـای"تـو"بـه مـن گـفتی"شـما"...

                     فـهـمیـدم پـ ـای"او"در مـیـان اسـ ـت...

       

             

               نـظـ ـر یـادتـ ـون نـ ـره...

 

+ شنبه 22 تیر1392 ساعت12:27 Anita| |

فـرامـ ـوش شـدم...

 

1

سلام دوستای گلم...خوبید؟خیلی وقت بود که آپ نکرده بودم دلم واستون تنگ شده بود.سرم شلوغ بود این روزا امتحانات و...

و بعدش هم میومدم نطراتونو تایید میکردم اما اصلا حوصله ی آپ کردن رو نداشتم!!حالا هم فکر میکنم فراموش شدم توذهنتون!و با آپ کردنم خواستم بیشتر از این فراموش نشم!!ولی شما...هیچوقت تو ذهن من فراموش نمیشید

+ جمعه 7 تیر1392 ساعت16:42 Anita| |

تـبـریــک سـ ـال نـ ـو

 

    سلام به همه ی دوستای گلم

    نوروز ۱۳۹۲ رو به همه ی شما دوستان عزیز تبریک عرض میکنم تا امید وارم هر جا هستین سلامت و شاد و پیروز و تندرست باشید

 

و امیدوارم سال خوب و پربرکتی رو با خانوادتون داشته باشید

                                                                           

+ چهارشنبه 7 فروردین1392 ساعت22:35 Anita| |

دلـم تـنـگــ شـ ـده...

 

سلام دوستای گلم ...

 

دلم براتون خیلی تنگ شده...چون چند مدته نیومدم...و از این به بعد هم کمتر آپ میکنم.خیلی کار دارم کم میام اینترنت...

برای آهنگ جدید نظر بدید...

               دوستون دارم دوستای گلم...خیلی زیاد...

                            مواظب خودتون باشید...

                                             بای...

+ سه شنبه 19 دی1391 ساعت16:44 Anita| |

تــولـ ـد وبــلــ ـاگـــم

 

امروز تولد وبلاگمه...یعنی یک سال میشه که من این وبلاگ رو ساختم...

                                            

+ یکشنبه 21 آبان1391 ساعت18:36 Anita| |